Vocatumin sopimusehdot

1.0 JÄSENYYS

Vocatum-kuntosalin jäseniä ovat kaikki liittymismaksun maksaneet ja voimassa olevan jäsensopimuksen lunastaneet henkilöt. Jäsenyyden ikäraja on 15 vuotta. Alle 18-vuotias henkilö kuntoilee jäsensopimuksen allekirjoittaneen huoltajan vastuulla. Vocatumin jäseneksi tulevan tulee täyttää ja allekirjoittaa jäsensopimus. Jäsensopimus on aina henkilökohtainen eikä sitä voida siirtää toiselle osapuolelle.

2.0 MYWELLNESS-AVAIN

Jäsen lunastaa käyttöönsä MyWellness-avaimen. Avain toimii kulkuavaimena salille. MyWellness-avainta on käytettävä aina harjoiteltaessa salilla ja sitä on pyydettäessä näytettävä kuntosalin henkilökunnalle. Avaimen katoamisesta on viipymättä ilmoitettava Vocatumin henkilökunnalle ja jäsenen tulee lunastaa uusi avain kadonneen tilalle. MyWellness-avain on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. MyWellness-avainta ei lunasteta takaisin.

3.0 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY SEKÄ YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSET

Vocatum käsittelee henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti. Jäsenen on viipymättä ilmoitettava nimen, puhelinnumeron, osoitteen tms. muutoksesta Vocatumin henkilökunnalle.

4.0 JÄSENMAKSU

Jäsenen on lunastettava itselleen jäsenyys, joka oikeuttaa kuntosalin käyttöön sekä muihin määriteltyihin palveluihin. Jäsenmaksu maksetaan kuukausittain tai muulla erikseen sovitulla laskutusjaksolla.

5.0 JÄSENYYDEN VOIMASSAOLOAIKA

5.1 VOCATUM JOUSTO: JA VOCATUM PÄIVÄKÄVIJÄ: Jäsenyys on voimassa kuukauden kerrallaan. Jäsenyys jatkuu automaattisesti seuraavalle kuukaudelle, ellei jäsen irtisano sopimusta irtisanomisehtojen mukaisesti. Sopimuksen voi tarvittaessa jäädyttää (kohta 7.0).
5.1 VOCATUM SITOUTUJA: Jäsenyys on voimassa yhden vuoden kerrallaan. Määräajan jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena sillä hetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti, mikäli sopimusta ei irtisanota viimeistään kuukautta ennen määräajan päättymistä.

6.0 JÄSENYYDEN IRTISANOMINEN

Jäsenen tulee irtisanoa sopimus kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kuntosalin vastaanotossa tai asiakkuudesta vastaavalle ohjaajalleen joko sähköpostilla tai asiakastapaamisen yhteydessä. Asiakkuudesta vastaava ohjaaja vahvistaa irtisanomisen sähköpostilla, kun irtisanominen on käsitelty ja ilmoittaa mihin asti jäsenen oikeudet kuntosalin käyttöön on voimassa. Etukäteen maksettuja maksuja ei palauteta muutoin kuin lääkärin määrätessä jäsenelle pysyvä liikuntakielto tai jäsenen muuttaessa pysyvästi paikkakuntaa. Muutto todennetaan postin virallisella muuttoilmoituksella ja terveydentilan muutokset lääkärintodistuksella. Irtisanomiskuukausi alkaa aina seuraavasta erääntyvästä laskusta.

7.0 SOPIMUKSEN JÄÄDYTTÄMINEN

7.1 TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVA SOPIMUS Jäsen, joka ei jostakin syystä pysty kuntoilemaan tietyn kauden aikana voi anoa jäädytystä sopimukseen oman kuntosalin vastaanotossa tai asiakkuudesta vastaavalta ohjaajaltaan sähköpostilla tai tapaamisen yhteydessä. Jäädytystä koskeva toivomus tulee esittää henkilökohtaisesti ja se tulee hyväksyä Vocatumin toimesta. Jäädyttämisen vähimmäiskesto on kaksi viikkoa ja voi kestää enimmillään kolme kuukautta. Perusteettoman jäädytyksen voi henkilö pitää yhden kerran vuodessa. Jäädyttämisen yhteydessä jäsenen tulee esittää alustava päivämäärä jäsenyyden uudelleen aloittamiselle. Jäädytys ei voi tapahtua jälkikäteen. Jäädytettyä sopimusta ei voida irtisanoa ennen jäsenyyden uudelleen aktivointia. Jo laskutetut maksut tulee maksaa laskun eräpäivään mennessä, jolloin jo maksettuihin laskuihin voi anoa hyvityksen taukoajan jälkeiselle ajalle. Jäsenyyteen kuuluvat personal trainer -palveluiden käyttöoikeudet siirtyvät taukoaikaa vastaavan ajan eteenpäin. Taukoaikana jäsenelle ei muutoinkaan ole oikeutta käyttää Vocatumin jäsenyyteen kuuluvia etuuksia.
7.2 VUODEN MÄÄRÄAIKAINEN SOPIMUS Sopimusta ei voi jäädyttää perusteettomasti. Määräaikaisessa sopimuksessa jäädytyksen perusteita ovat: pysyvä sairaus, raskaus, asepalvelus sekä tilapäinen opiskelu tai -työ toisella paikkakunnalla. Jäädyttäminen tapahtuu kohdan 7.1 ehtojen mukaisesti. Jäädytettyä sopimusta ei voida irtisanoa ennen jäsenyyden uudelleen aktivointia.

8.0 JÄSENSOPIMUKSEN MAKSAMINEN JA LASKUTUS

Jäsensopimuksen kuukausimaksu tulee maksaa viimeistään laskun eräpäivänä. Eräpäivä voi olla kuun 1. tai 20. päivä. Jäsenmaksusta tehdään yleensä e-laskutussopimus. Mikäli jäsen ei hyväksy Vocatum Oy:tä e-laskuttajakseen kahden viikon kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta, e-lasku muutetaan paperilaskutukseen. Paperilaskuun lisätään laskutuslisä. Muita laskutusvaihtoehtoja on sähköpostilaskutus. Vocatumilla on oikeus siirtää laskutus kolmannelle osapuolelle, joka laskuttaa ja valvoo maksun suoritusta.

9.0 MAKSAMINEN LIIKUNTASETELEILLÄ

Liikuntaseteleillä voi maksaa jäsenmaksuja. Maksettaessa liikuntaseteleillä tulee maksun tapahtua vähintään 14 vuorokautta ennen kyseisen laskun eräpäivää. Myöhemmin maksetut laskut siirretään kattamaan tulevia maksuja.

10.0 VASTUU MAKSUISTA

Mikäli palveluiden käytöstä sovittu maksu ei tapahdu siten kuin maksuehdot edellyttävät, Vocatumilla on oikeus lakkauttaa jäsenen oikeus palveluihin, kunnes maksu tapahtuu. Myöhässä olevista laskuista lähetetään maksumuistutus, jossa peritään 7,5 %:n viivästys- korko sekä maksumuistutusmaksu.

11.0 KUNTOSALIN TOIMINTAA JA SOPIMUSEHTOJA KOSKEVAT MUUTOKSET

Vocatum pidättää oikeuden pitää kuntosalia suljettuna toiminnan niin vaatiessa, muuttaa aukioloaikoja ja tehdä loma-aikoihin, pyhäpäiviin jne. liittyviä muutoksia. Vocatum ilmoittaa muutoksista ilmoitustaululla ja sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat luovuttaneet sähköpostiosoitteensa salin käyttöön. Vocatum pidättää myös itsellään oikeuden muuttaa tai rajoittaa käytössä olevien palveluiden ja laitteiden määrää. Vocatum varaa oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja edellyttäen, että muutokset eivät johda sopimuksen keskeisen sisällön muuttumiseen.

12.0 KUNTOSALIN SÄÄNNÖT

Jäsen sitoutuu noudattamaan kuntosalin viihtyvyyssääntöjä, jotka julkaistaan kuntosalilla näkyvällä paikalla.

13.0 SOVELTUVA LAKI JA ERIMIELISYYDET

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet, joita ei voida ratkaista keskinäisin neuvotteluin, käsitellään tämän sopimuksen tekopaikan käräjäoikeudessa.

14.0 MAKSUT LUOTTOKUNNAN KAUTTA

Jäsenen liittyessä nettisivujen kautta ensimmäisen kuukauden ja liittymis-, sekä avain maksun voi suorittaa käyttämällä Paytrail maksutapaa. Tällöin Vocatum toimii ainoastaan tuotteen tai palvelun markkinoijana ja huolehtii palvelun toimittamisesta jäsenelle. Varsinainen kauppa syntyy Paytrail Oyj:n ja jäsenen välille. Tässä tapauksessa Paytrail vastaa kaikista kauppaan liittyvistä velvoitteista.

Paytrail Oyj
Innova 2,
Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä

Ostamalla tämän sopimuksen hyväksyn tämän sopimuksen kaikki säännöt. Harjoitteleminen kuntosalilla tapahtuu omalla vastuulla.

Allekirjoittamalla tämän sopimuksen, annan samalla suostumuksen sähköpostini sekä puhelinnumeroni käyttämiseen Vocatumin sisäisissä viestinnöissä.

Ota yhteyttä

Haluatko kysyä lisää tai varata ilmaisen tutustumiskäynnin kuntosalille? Täytä ja lähetä oheinen lomake, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian.

"*" näyttää pakolliset kentät

Valitse jokin näistä