Tietosuojaseloste

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on avata henkilötietojen käsittelyä Vocatumilla. Noudatamme Euroopan unionin GDPR-asetusta ja selvennämme tässä, miten meillä tulee toimia ja miten edistämme rekistereissämme olevien henkilöiden tietoturvaa. Kaikki yhteistyökumppanimme on valittu huolella ja kaikki noudattavat samaa asetusta.

Laillisuusperusteet

Henkilötietojen käsittelyssä toteutuu kaksi perustetta henkilötietojen käsittelyyn: Asiakkaan oma suostumus, joka annetaan allekirjoitettaessa jäsensopimus sekä sopimus kuntosalijäsenyydestä, jolloin tietoja tarvitaan eri järjestelemissä eri tarkoituksiin. Ne luetellaan tarkemmin alapuolella.

Rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä:

Vocatum Oy
2246753-3
Lehtorouskuntie 10, 90650 Oulu

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Vocatum Oy
Jukka-Pekka Kolmonen 
jukka-pekka.kolmonen@vocatum.fi
075 328 5524

Rekisterin nimi:

Vocatum Oy:n jäsenrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus:

Vocatum Oy:n jäsenrekisteriä ylläpidetään seuraaviin tarkoituksiin:

- asiakassuhteiden hoitaminen
- laskutusasiat
- asiakaskyselyt ja toiminnan kehittäminen
- asiakaskäyntien seuranta
- markkinointi
- tilastolliset tarkoitukset

Rekisterin tietosisältö:

Henkilötiedot
Koko nimi, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköposti sekä osoite. 

Rekisteriin kerätään kehonkoostumusmittauksesta saatavat tulokset sekä harjoittelun ohjelmointiin vaikuttavat tiedot, kuten kuntotestin tulokset ja mahdollisia terveystietoja. Terveystietojen kirjaamisesta kysytään erikseen kirjallinen lupa ja luvan antaminen on täysin vapaaehtoista. Harjoittelusta mywellness-järjestelmän avulla kerätään harjoitteludata, joka tallentuu mywellness-järjestelmään.

Rekisterin tietolähteet:

Rekisterin tietolähteenä käytetään ainoastaan henkilön itsensä antamia tietoja.

Tietojen luovutus:

Vocatum luovuttaa tietoja ainoastaan järjestelmä-yhteistyökumppaneilleen. Yhteistyökumppanit eivät käytä Vocatumin jäsenrekisteriä muutoin kuin Vocatumin tarvitsemia palveluita varten, eivätkä jaa tietoja koskaan eteenpäin. Tietojen säilytys tapahtuu aina EU- ja ETA-maiden sisäpuolella.

Rekisterin suojaaminen:

Vocatum Oy vastaa paperisten jäsensopimusten säilytyksestä lukittujen ovien takana. Palvelimilla säilytettävä tieto suojataan salasanoilla ja riittävällä teknisellä suojauksella.

Tietojen luovutus ja korjaaminen:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää nähdä hänestä tallennetut tiedot. Pyyntö tehdään kirjallisesti ja henkilökohtaisesti. Tiedot toimitetaan henkilölle mahdollisuuksien mukaan ilman tarpeetonta viivyttelyä.

Ota yhteyttä

Haluatko kysyä lisää tai varata ilmaisen tutustumiskäynnin kuntosalille? Täytä ja lähetä oheinen lomake, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian.

"*" näyttää pakolliset kentät

Valitse jokin näistä